EU PERSONEEL

TUINBOUW

LOGISTIEK

VOEDING

PRODUCTIE

TECHNIEK

TUINBOUW

LOGISTIEK

VOEDING

PRODUCTIE

Bemiddelen van Europese uitzendkrachten

Flexcraft werft, selecteert, bemiddelt en begeleidt Europese uitzendkrachten. U kunt bij ons terecht voor opvang tijdens pieken tot structureel poolmanagement. Wij werken in diverse branches zoals: de voedingsmiddelenindustrie, vleesverwerkingsindustrie, metaal & techniek, productie & logistiek en (glas)tuinbouw.

Onze kernwaarden ‘kwaliteit’, ‘tevreden uitzendkrachten’ en ‘ontzorgen van relaties’ lopen als rode draad door onze organisatie.

In de groeiende markt van internationale arbeidsbemiddeling, waarbij steeds meer bedrijven de voordelen zien van het werken met buitenlandse werknemers en de concurrentie groot is, staat de zorg voor onze flexwerkers en relaties en het leveren van kwaliteit altijd voorop.

Dit is vooral terug te zien in onze begeleiding, huisvesting en het vervoer, maar begint al bij de informatieverschaffing in Polen en het vervoer en de ontvangst naar Nederland.

    Vul dit formulier in om meer informatie te ontvangen over hoe wij uw bedrijf kunnen helpen. Natuurlijk zijn er geen verplichtingen aan vastgebonden.